SALARO, S.A. ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides, trobant els seus fitxers inscrits en l'Agència de Protecció de Dades.  Així mateix es garanteix el secret i confidencialitat de les dades aportades.

SEGURETAT I PRIVACITAT

Dades personals i confidencialitat

Per poder accedir a determinats serveis o poder realitzar les seves comandes, haurà de registrar les seves dades personals i triar una contrasenya que li permetrà accedir a aquelles zones que requereixen d'una identificació prèvia. En el moment que vostè es registra al nostre servidor o realitza una comanda, només les seves dades personals són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per poder tramitar la seva comanda, així com per rebre, si ho desitja, informació sobre l'estat del seu comanda i les diferents ofertes i serveis que puguin ser del seu interès. En qualsevol moment podrà modificar les dades del seu registre o donar-se de baixa enviant-nos un correu electrònic sol · licitant.

CLEMENTS.ES garanteix la confidencialitat de les dades

Valorem la confiança que vostè ha dipositat en nosaltres, per això, assegurar la confidencialitat de les dades que ens ha proporcionat és part fonamental del nostre compromís. Els seus suggeriments, idees o qualsevol informació que decideixi compartir amb nosaltres serà utilitzada només per complaure les seves peticions i proporcionar-li un millor servei. Les seves dades no seran compartides ni facilitades a qualsevol altra empresa aliena.

En compliment de la legislació de l'Agència de Protecció de Dades totes les dades formen part d'un fitxer automatitzat passant a formar part de la base de dades de clients de SALARO, S.A . Si vostè no desitja que guardem les seves dades només ha de comunicar a través del compte de correu electrònic clientes@clements.es
 
Les dades recollides en aquest document (o, si escau les dades que ens ha aportat) seran incorporades a un fitxer de tractament automatitzat. Aquesta informació és recollida per a formar part d'una base de dades amb la finalitat de comunicar-se amb els clients i poder dur a terme les funcions pròpies de l'empresa en relació amb els mateixos, sent la mercantil SALARO, S.A ,la responsable dels fitxers.

D'acord amb el que disposa la LO15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal es poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació o posició mitjançant sol · licitud per escrit al responsable del fitxer a l'adreça indicada o enviant un correu electrònic o Fax a l'atenció de SALARO, S.A.


Així mateix SALARO, S.A. queda autoritzada a utilitzar les dades recollides amb finalitats comercials. La negativa a subministrar les dades que li són sol · licitats suposarà en el seu cas la impossibilitat de prestar els serveis per als quals aquestes dades li han estat sol · licitats.